Ngày 28 tháng 12, đánh dấu một cột mốc quan trọng của huấn luyện viên […]